• plannen-en-organiseren
  Learn
 • klantgericht-werken
  Learn
 • accuraat-werken
  Learn
 • motiveren
  Learn
 • omgevingsbewust
  Learn
 • integriteit
  Learn
 • luisteren
  Learn
 • onderhandelen
  Learn
 • visie-ontwikkelen
  Learn
 • overtuigingskracht
  Learn
 • vasthoudendheid
  Learn
 • inlevingsvermogen
  Learn
 • samenwerken
  Learn
 • vernieuwen
  Learn
 • verantwoordelijkheid
  Learn
 • initiatief
  Learn
 • flexibel-zijn
  Learn
 • integraal-werken
  Learn
 • presentatie
  Learn
 • werken-in-netwerken
  Learn
 • ondernemend-handelen
  Learn
 • besluitvaardigheid
  Learn
 • oordeelsvorming
  Learn
 • gevoel-voor-bestuurlijke-verhouding
  Learn
 • lerend-vermogen
  Learn
 • resultaatgerichtheid
  Learn
 • omgang-en-gebruik-nieuwe-sociale-media
  Learn
 • analyseren
  Learn
 • plannen-en-organiseren
  Learn
 • klantgericht-werken
  Learn
 • accuraat-werken
  Learn
 • motiveren
  Learn
 • omgevingsbewust
  Learn
 • integriteit
  Learn
 • luisteren
  Learn
 • onderhandelen
  Learn
 • visie-ontwikkelen
  Learn
 • overtuigingskracht
  Learn
 • vasthoudendheid
  Learn
 • inlevingsvermogen
  Learn
 • samenwerken
  Learn
 • vernieuwen
  Learn
 • verantwoordelijkheid
  Learn
 • initiatief
  Learn
 • flexibel-zijn
  Learn
 • integraal-werken
  Learn
 • presentatie
  Learn
 • werken-in-netwerken
  Learn
 • ondernemend-handelen
  Learn
 • besluitvaardigheid
  Learn
 • oordeelsvorming
  Learn
 • gevoel-voor-bestuurlijke-verhouding
  Learn
 • lerend-vermogen
  Learn
 • resultaatgerichtheid
  Learn
 • omgang-en-gebruik-nieuwe-sociale-media
  Learn
 • analyseren
  Learn
 • plannen-en-organiseren
  Learn
 • klantgericht-werken
  Learn
 • accuraat-werken
  Learn
 • motiveren
  Learn
 • omgevingsbewust
  Learn
 • integriteit
  Learn
 • luisteren
  Learn
 • onderhandelen
  Learn
 • visie-ontwikkelen
  Learn
 • overtuigingskracht
  Learn
 • vasthoudendheid
  Learn
 • inlevingsvermogen
  Learn
 • samenwerken
  Learn
 • vernieuwen
  Learn
 • verantwoordelijkheid
  Learn
 • initiatief
  Learn
 • flexibel-zijn
  Learn
 • integraal-werken
  Learn
 • presentatie
  Learn
 • werken-in-netwerken
  Learn
 • ondernemend-handelen
  Learn
 • besluitvaardigheid
  Learn
 • oordeelsvorming
  Learn
 • gevoel-voor-bestuurlijke-verhouding
  Learn
 • lerend-vermogen
  Learn
 • resultaatgerichtheid
  Learn
 • omgang-en-gebruik-nieuwe-sociale-media
  Learn
 • analyseren
  Learn
 • plannen-en-organiseren
  Learn
 • klantgericht-werken
  Learn
 • accuraat-werken
  Learn
 • motiveren
  Learn
 • omgevingsbewust
  Learn
 • integriteit
  Learn
 • luisteren
  Learn
 • onderhandelen
  Learn
 • visie-ontwikkelen
  Learn
 • overtuigingskracht
  Learn
 • vasthoudendheid
  Learn
 • inlevingsvermogen
  Learn
 • samenwerken
  Learn
 • vernieuwen
  Learn
 • verantwoordelijkheid
  Learn
 • initiatief
  Learn
 • flexibel-zijn
  Learn
 • integraal-werken
  Learn
 • presentatie
  Learn
 • werken-in-netwerken
  Learn
 • ondernemend-handelen
  Learn
 • besluitvaardigheid
  Learn
 • oordeelsvorming
  Learn
 • gevoel-voor-bestuurlijke-verhouding
  Learn
 • lerend-vermogen
  Learn
 • resultaatgerichtheid
  Learn
 • omgang-en-gebruik-nieuwe-sociale-media
  Learn
 • analyseren
  Learn

Workshop Werken in politiek/ambtelijk Maastricht

Werken bij de gemeente betekent werken in een politiek-bestuurlijke omgeving met een geheel eigen dynamiek. Om hierin goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat je niet alleen beschikt over de nodige inhoudelijke kennis, maar ook over de nodige politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je moet inzicht ontwikkelen in de politieke verhoudingen en het politiek- bestuurlijke krachtenveld. Je moet weten wat bestuurders beweegt en inzicht hebben in verschillende bestuursstijlen. Daarnaast moet je kunnen omgaan met soms tegengestelde belangen en verschillen in verantwoordelijkheid tussen politici en medewerkers. De workshop 'werken in politiek/ambtelijk Maastricht' helpt je op weg.

gevoel-voor-bestuurlijke-verhouding integraal-werken inlevingsvermogen omgevingsbewust
Competenties

In deze workshop versterk je de volgende competenties:

 • Gevoel voor bestuurlijke verhouding
 • Integraal werken
 • Inlevingsvermogen
 • Omgevingsbewust
Wat komt er aan bod?

Het doel van de workshop is om fundamentele kennis en inzichten over te dragen zodat jij als (nieuwe) beleidsmedewerker goed kunt functioneren. De workshop leert je begrijpen waarom dingen gaan zoals ze gaan en wat het gemeentebrede belang van verschillende zaken is.

In de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Beknopte schets van de structuur van de politieke en de ambtelijke organisatie (hoe lopen de lijnen, wie heeft welke verantwoordelijkheid, wie doet wat). Ook de workshop ‘introductie openbaar bestuur” (zie elders in deze gids) gaat hier uitgebreid op in.
 • Missie, visie en doelen van de gemeente
 • Het besluitvormingsproces (inhoudelijk en financieel)
 • Principes van behoorlijk bestuur
 • Goed ambtenaarschap
 • Wat wel en niet te doen in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Verwachtingen van elkaar en verwachtingenmanagement

Insteek van deze workshop is om het onderwerp zo praktisch mogelijk te benaderen dus neem vragen en voorbeelden uit de praktijk mee. Wat wil je weten, waar loop je tegenaan?

Voor wie?

Medewerkers die regelmatig met politici en bestuurders te maken hebben, kunnen zich aanmelden voor de workshop. Bijvoorbeeld:
• stellers van collegenota’s en raadsvoorstellen
• beleidsmedewerkers
• projectmedewerkers
• (team)managers

Kosten

Om de kosten van deze cursus te kunnen zien dient u in te loggen

Duur en investering

De workshop duurt een dagdeel.

Trainers
 • erwin.mausen
  Erwin Maussen

  Erwin Maussen is beleidsadviseur strategie. Hij was in het verleden ondermeer betrokken bij de actualisatie van de stadsvisie en de totstandkoming van de regionale Rijksontwikkelingsagenda. Tegenwoordig is hij ondermeer secretaris van het MT strategisch beleid en coördinator en penvoerder van diverse gemeentebrede P&C producten waaronder de kaderbrief.

Geen data beschikbaar

Wij hebben momenteel geen beschikbare cursusdata van Workshop Werken in politiek/ambtelijk Maastricht.

Heeft u interesse in het volgen van de deze workshop? Stuur dan een e-mail naar learn@maastricht.nl

Deze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare meettechnieken. Dit gebruiken wij om uw instellingen te kunnen onthouden en de website optimaliseren.
Meer over cookies leest u hier.