• ondernemend-handelen
  Learn
 • inlevingsvermogen
  Learn
 • overtuigingskracht
  Learn
 • visie-ontwikkelen
  Learn
 • onderhandelen
  Learn
 • omgevingsbewust
  Learn
 • motiveren
  Learn
 • plannen-en-organiseren
  Learn
 • resultaatgerichtheid
  Learn
 • omgang-en-gebruik-nieuwe-sociale-media
  Learn
 • klantgericht-werken
  Learn
 • integraal-werken
  Learn
 • lerend-vermogen
  Learn
 • verantwoordelijkheid
  Learn
 • luisteren
  Learn
 • analyseren
  Learn
 • oordeelsvorming
  Learn
 • flexibel-zijn
  Learn
 • werken-in-netwerken
  Learn
 • gevoel-voor-bestuurlijke-verhouding
  Learn
 • besluitvaardigheid
  Learn
 • vernieuwen
  Learn
 • vasthoudendheid
  Learn
 • integriteit
  Learn
 • samenwerken
  Learn
 • accuraat-werken
  Learn
 • presentatie
  Learn
 • initiatief
  Learn
 • ondernemend-handelen
  Learn
 • inlevingsvermogen
  Learn
 • overtuigingskracht
  Learn
 • visie-ontwikkelen
  Learn
 • onderhandelen
  Learn
 • omgevingsbewust
  Learn
 • motiveren
  Learn
 • plannen-en-organiseren
  Learn
 • resultaatgerichtheid
  Learn
 • omgang-en-gebruik-nieuwe-sociale-media
  Learn
 • klantgericht-werken
  Learn
 • integraal-werken
  Learn
 • lerend-vermogen
  Learn
 • verantwoordelijkheid
  Learn
 • luisteren
  Learn
 • analyseren
  Learn
 • oordeelsvorming
  Learn
 • flexibel-zijn
  Learn
 • werken-in-netwerken
  Learn
 • gevoel-voor-bestuurlijke-verhouding
  Learn
 • besluitvaardigheid
  Learn
 • vernieuwen
  Learn
 • vasthoudendheid
  Learn
 • integriteit
  Learn
 • samenwerken
  Learn
 • accuraat-werken
  Learn
 • presentatie
  Learn
 • initiatief
  Learn
 • ondernemend-handelen
  Learn
 • inlevingsvermogen
  Learn
 • overtuigingskracht
  Learn
 • visie-ontwikkelen
  Learn
 • onderhandelen
  Learn
 • omgevingsbewust
  Learn
 • motiveren
  Learn
 • plannen-en-organiseren
  Learn
 • resultaatgerichtheid
  Learn
 • omgang-en-gebruik-nieuwe-sociale-media
  Learn
 • klantgericht-werken
  Learn
 • integraal-werken
  Learn
 • lerend-vermogen
  Learn
 • verantwoordelijkheid
  Learn
 • luisteren
  Learn
 • analyseren
  Learn
 • oordeelsvorming
  Learn
 • flexibel-zijn
  Learn
 • werken-in-netwerken
  Learn
 • gevoel-voor-bestuurlijke-verhouding
  Learn
 • besluitvaardigheid
  Learn
 • vernieuwen
  Learn
 • vasthoudendheid
  Learn
 • integriteit
  Learn
 • samenwerken
  Learn
 • accuraat-werken
  Learn
 • presentatie
  Learn
 • initiatief
  Learn
 • ondernemend-handelen
  Learn
 • inlevingsvermogen
  Learn
 • overtuigingskracht
  Learn
 • visie-ontwikkelen
  Learn
 • onderhandelen
  Learn
 • omgevingsbewust
  Learn
 • motiveren
  Learn
 • plannen-en-organiseren
  Learn
 • resultaatgerichtheid
  Learn
 • omgang-en-gebruik-nieuwe-sociale-media
  Learn
 • klantgericht-werken
  Learn
 • integraal-werken
  Learn
 • lerend-vermogen
  Learn
 • verantwoordelijkheid
  Learn
 • luisteren
  Learn
 • analyseren
  Learn
 • oordeelsvorming
  Learn
 • flexibel-zijn
  Learn
 • werken-in-netwerken
  Learn
 • gevoel-voor-bestuurlijke-verhouding
  Learn
 • besluitvaardigheid
  Learn
 • vernieuwen
  Learn
 • vasthoudendheid
  Learn
 • integriteit
  Learn
 • samenwerken
  Learn
 • accuraat-werken
  Learn
 • presentatie
  Learn
 • initiatief
  Learn

Morele Oordeelsvorming voor Leidinggevenden

Integer handelen is meer dan alleen het niet plegen van een strafbaar feit en het strikt houden aan de regels. Iedere professional komt vanuit zijn of haar specifieke taak veelvuldig voor de vraag te staan: Wat is hier en nu de moreel juiste beslissing? Hoe beslissen wanneer de regels strijdig zijn, de kernwaarden van onze organisatie strijdig zijn, of in grijze gebieden van de wet? Tijdens de training morele oordeelsvorming krijgen deelnemers kennis en vaardigheden aangereikt waarmee zij de morele juistheid van eigen handelingen en beslissingen, alsook die van anderen, op een nauwkeurige en methodische wijze kunnen onderzoeken, samen met anderen. De methode wordt praktisch toegepast in een moreel beraad, een onderzoekend gesprek met collega-managers in 7 stappen. Integer leidinggeven betekent dat je je medewerkers zo goed mogelijk in staat stelt om moreel juiste beslissingen te nemen en het begint bij het aanscherpen van je eigen oordeelskracht.

oordeelsvorming integriteit luisteren analyseren
Competenties

In deze training versterk je de volgende competenties:

 • Oordeelsvorming
 • Integriteit
 • Luisteren
 • Analyseren
Wat komt er aan bod?

De training beoogt het proces van morele oordeelsvorming stap voor stap met de deelnemers te bespreken en mogelijke valkuilen bloot te leggen. Aan de hand van de geïnventariseerde concrete handelingssituaties uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers waarin morele aspecten een rol spelen, onderzoek je in een gezamenlijk gesprek wat in een concrete situatie moreel juist is om te doen. Je oefent in de training de toepassing van het stappenmodel en maakt kennis met een collegiaal moreel beraad. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • verwerven van een helder begrippenkader over integriteit en het morele oordeel;
 • voeren van een gesprek over morele oordeelsvorming aan de hand van situaties die in je eigen werkomgeving voorkomen.
 • kennis maken met een instrument dat je beter in staat stelt in lastige situaties een afgewogen, naar anderen te verantwoorden beslissing te nemen
Voor wie?

Alle (team)managers kunnen zich aanmelden voor de training.

Voor deze training/workshop wordt géén eigen bijdrage gevraagd aan medewerkers van Gemeente Maastricht
Duur en investering

De training duurt één dag.

Trainers
 • Eloy Wetering

Geen data beschikbaar

Wij hebben momenteel geen beschikbare cursusdata van Morele Oordeelsvorming voor Leidinggevenden.

Heeft u interesse in het volgen van deze training? Stuur dan een e-mail naar learn@maastricht.nl

Reacties op deze training
"Compliment voor de trainer om deze materie zo goed neer te zetten is een hele uitdaging." "Zeer inspirerende bijeenkomst."

Professionele ontwikkeling

Deze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare meettechnieken. Dit gebruiken wij om uw instellingen te kunnen onthouden en de website optimaliseren.
Meer over cookies leest u hier.