• klantgericht-werken
  Learn
 • samenwerken
  Learn
 • besluitvaardigheid
  Learn
 • omgang-en-gebruik-nieuwe-sociale-media
  Learn
 • gevoel-voor-bestuurlijke-verhouding
  Learn
 • onderhandelen
  Learn
 • lerend-vermogen
  Learn
 • overtuigingskracht
  Learn
 • initiatief
  Learn
 • motiveren
  Learn
 • analyseren
  Learn
 • oordeelsvorming
  Learn
 • werken-in-netwerken
  Learn
 • luisteren
  Learn
 • visie-ontwikkelen
  Learn
 • verantwoordelijkheid
  Learn
 • presentatie
  Learn
 • vasthoudendheid
  Learn
 • accuraat-werken
  Learn
 • omgevingsbewust
  Learn
 • vernieuwen
  Learn
 • resultaatgerichtheid
  Learn
 • integraal-werken
  Learn
 • flexibel-zijn
  Learn
 • integriteit
  Learn
 • plannen-en-organiseren
  Learn
 • ondernemend-handelen
  Learn
 • inlevingsvermogen
  Learn
 • klantgericht-werken
  Learn
 • samenwerken
  Learn
 • besluitvaardigheid
  Learn
 • omgang-en-gebruik-nieuwe-sociale-media
  Learn
 • gevoel-voor-bestuurlijke-verhouding
  Learn
 • onderhandelen
  Learn
 • lerend-vermogen
  Learn
 • overtuigingskracht
  Learn
 • initiatief
  Learn
 • motiveren
  Learn
 • analyseren
  Learn
 • oordeelsvorming
  Learn
 • werken-in-netwerken
  Learn
 • luisteren
  Learn
 • visie-ontwikkelen
  Learn
 • verantwoordelijkheid
  Learn
 • presentatie
  Learn
 • vasthoudendheid
  Learn
 • accuraat-werken
  Learn
 • omgevingsbewust
  Learn
 • vernieuwen
  Learn
 • resultaatgerichtheid
  Learn
 • integraal-werken
  Learn
 • flexibel-zijn
  Learn
 • integriteit
  Learn
 • plannen-en-organiseren
  Learn
 • ondernemend-handelen
  Learn
 • inlevingsvermogen
  Learn
 • klantgericht-werken
  Learn
 • samenwerken
  Learn
 • besluitvaardigheid
  Learn
 • omgang-en-gebruik-nieuwe-sociale-media
  Learn
 • gevoel-voor-bestuurlijke-verhouding
  Learn
 • onderhandelen
  Learn
 • lerend-vermogen
  Learn
 • overtuigingskracht
  Learn
 • initiatief
  Learn
 • motiveren
  Learn
 • analyseren
  Learn
 • oordeelsvorming
  Learn
 • werken-in-netwerken
  Learn
 • luisteren
  Learn
 • visie-ontwikkelen
  Learn
 • verantwoordelijkheid
  Learn
 • presentatie
  Learn
 • vasthoudendheid
  Learn
 • accuraat-werken
  Learn
 • omgevingsbewust
  Learn
 • vernieuwen
  Learn
 • resultaatgerichtheid
  Learn
 • integraal-werken
  Learn
 • flexibel-zijn
  Learn
 • integriteit
  Learn
 • plannen-en-organiseren
  Learn
 • ondernemend-handelen
  Learn
 • inlevingsvermogen
  Learn
 • klantgericht-werken
  Learn
 • samenwerken
  Learn
 • besluitvaardigheid
  Learn
 • omgang-en-gebruik-nieuwe-sociale-media
  Learn
 • gevoel-voor-bestuurlijke-verhouding
  Learn
 • onderhandelen
  Learn
 • lerend-vermogen
  Learn
 • overtuigingskracht
  Learn
 • initiatief
  Learn
 • motiveren
  Learn
 • analyseren
  Learn
 • oordeelsvorming
  Learn
 • werken-in-netwerken
  Learn
 • luisteren
  Learn
 • visie-ontwikkelen
  Learn
 • verantwoordelijkheid
  Learn
 • presentatie
  Learn
 • vasthoudendheid
  Learn
 • accuraat-werken
  Learn
 • omgevingsbewust
  Learn
 • vernieuwen
  Learn
 • resultaatgerichtheid
  Learn
 • integraal-werken
  Learn
 • flexibel-zijn
  Learn
 • integriteit
  Learn
 • plannen-en-organiseren
  Learn
 • ondernemend-handelen
  Learn
 • inlevingsvermogen
  Learn

Hoe krijg ik iedereen mee in mijn project?

Bij veranderopgaven binnen de gemeente zijn vaak veel in- en externe partijen verbonden. Elk met eigen belangen, voorkeuren en verwachtingen. Dat maakt uitvoering van dergelijke opgaven een behoorlijke uitdaging. Zeker ook omdat de werkomgeving binnen de gemeente zich kenmerkt door veel ad hoc ontwikkelingen, politiek-bestuurlijke interventies en verandering van prioriteiten. Hoe krijg je binnen een dergelijke dynamische omgeving de gezamenlijke uitvoering van een opdracht op de rails en lever je uiteindelijk een resultaat op, dat voldoet aan ieders verwachtingen?

accuraat-werken motiveren resultaatgerichtheid vernieuwen flexibel-zijn omgevingsbewust verantwoordelijkheid integraal-werken
Competenties

In deze training versterk je de volgende competenties:

 • Accuraat werken
 • Motiveren
 • Resultaatgerichtheid
 • Vernieuwen
 • Flexibel zijn
 • Omgevingsbewust
 • Verantwoordelijkheid
 • Integraal werken
Wat komt er aan bod?

In deze training leer je methodieken en vaardigheden op het gebied van projectmatig en procesmatig werken. Om complexe opgaven zowel voorspelbaar als flexibel te kunnen realiseren. Resultaatgericht met oog voor de samenwerkingsrelatie met betrokken partijen.

 

In het programma behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Belang ‘verbindend leiderschap’  ten behoeve van meer integraal en flexibel samenwerken aan unieke en complexe opgaven. Hierbij leggen we een link met ontwikkelingen à la opgavegericht werken, gebiedsgericht werken en werken met de nieuwe omgevingswet.
 • Verkenning verbindend leiderschap aan de hand van het Besturingsmodel Projectmatig werken. Hierbij brengen we elementen van projectmatig werken en procesmatig werken met elkaar in balans.
 • Waar gaan we voor en waar staan we voor?  Overeenstemming bereiken met de opdrachtgever over de opgave, de achterliggende ambitie en een globale aanpak.
 • Het venijn zit in de start!  Samen met sleutelpartijen een gedragen en haalbaar plan van aanpak opstellen. Hierbij rekening houdend met ieders belangen, zienswijzen en gevoeligheden.
 • Van samen werken naar samenwerken! Afstappen van stokpaardjes en opstappen op de gemeenschappelijke opgave. Werken aan onderling vertrouwen en openheid om samen de klus te klaren.
 • Op koers blijven in een turbulente omgeving. Voorspelbaar én wendbaar ontwikkelen van (tussen)resultaten. In korte cycli om de energie erin te houden. En om soepel te kunnen inspelen op allerlei relevante ontwikkelingen in de omgeving.
 • Hoe kom ik van mijn project af!? Oplevering en overdracht van het eindresultaat.
 • Voorspelbaar én wendbaar sturen! De ‘Project Start Up’ als ‘bindmiddel’.
 • Afronding – Wat gaan we met het geleerde doen? En evaluatie.

 

De belangrijkste leerdoelen zijn:

 • in een intakegesprek de opdracht met de opdrachtgever overeen te komen;
 • met sleutelpartijen de vraagstelling te analyseren en om te zetten in een oplossingsstrategie, die rekening houdt met hun belangen en zienswijzen;
 • met inhoudsdeskundige medewerkers deze strategie uit te werken in een flexibel te hanteren aanpak;
 • de voortgang wendbaar te sturen binnen de complexe omgevingsdynamiek;
 • het resultaat georganiseerd op te leveren en over te dragen;
 • de opdrachtrealisatie met het team te evalueren.
Voor wie?

Meer ervaren projectleiders van unieke en complexe opdrachten (bijvoorbeeld inhoudelijk en/of organisatorsich complex, met meerdere stakeholders met soms tegengestelde belangen, disciplineoverstijgend). Voorkennis van de belangrijkste besturingsprincipes van PMW is noodzakelijk. Een onderhanden opdracht vergemakkelijkt borging van het geleerde op de eigen werkplek.

Voor deze training/workshop wordt géén eigen bijdrage gevraagd aan medewerkers van Gemeente Maastricht
Duur en investering

De training duurt twee dagen met een tussenliggende periode van een week.

Trainers
 • Emiel Felix

Data & Inschrijven
 • Meerdaagse training:
  Dag 1: Dinsdag 1 oktober 2024
  Dag 2: Dinsdag 8 oktober 2024

  Locatie: Herbenusstraat 89 Inschrijfinfo

Professionele ontwikkeling

Deze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare meettechnieken. Dit gebruiken wij om uw instellingen te kunnen onthouden en de website optimaliseren.
Meer over cookies leest u hier.